Meetyourmentor

Meetyourmentor is een digitaal mentoringplatform dat jongeren met een niet-westerse achtergrond ondersteunt bij het vinden van een baan.

Het is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeldeid. Deze tweejarige pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor dit systeeem maakten we gebruik van Moodle.

url: meetyourmentor.nl

opdrachtgever: VU Amsterdam

jaar: 2017