Met een opleiding in de (visuele) culturele antropologie en opgegroeid met computers hebben de oprichters van Designserver zich in de jaren '90 gespecialiseerd in het bouwen van multimedia applicaties en websites.

Naast het bieden van passende technische oplossingen (veelal door te kiezen voor open source software) onderscheiden wij ons door de hoge mate van betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en hun projecten. Designserver voert niet alleen projecten uit, we helpen onze klanten bij het opzetten en uitbouwen van hun digitale activiteiten.

Designserver bouwt websites en indien gewenst hosten en beheren we deze sites bij onze vaste provider Greenhost. Afhankelijk van de website doen we dat in ons hosting pakket of op een speciaal voor het project opgetuigde Virtual Private Server (VPS).

Voor de vormgeving werken we samen met vormgevers uit ons netwerk, of met de vormgever die door de opdrachtgever wordt aangesteld. Samen werken wij het concept van de site of het multimedia project uit.
Het hele productietraject kan door ons beheerd worden, maar het komt ook voor dat wij als technische partner aanschuiven bij een externe producent.

Veel van de projecten die wij realiseren worden door de opdrachtgever zelf bijgehouden. Wij leveren een handleiding en geven instructie hoe de site te onderhouden is.

Wordt de site op onze servers gehost, dan leveren wij ook systeembeheer en zorgen voor de updates van de applicatie(s). En mocht de opdrachtgever ook na oplevering een beroep op ons willen doen voor het 'webmasteren' van de site, dan kan dat. In dergelijke gevallen stellen we een Service Level Agreement (SLA) op waarin de afspraken en kosten duidelijk zijn vastgelegd.

Talen/applicaties: HTML, CSS/SCSS/LESS, PHP, MySQL, Javascript, XML, XSL/XSLt, Xpath/Xquery, eXist-db, Python, Laravel, VueJS

Toepassingen: websites, content management systems (CMS) en met name Joomla en Wordpress, customer relationship management (CRM), database-applicaties, e-learning, HTML-mailings en -nieuwsbrieven, online video editing

OS: Linux (server & desktop)