Tubane

TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving.

Er worden veel activiteiten georgainseerd om de doelgroep en de rest van de Nederlandse samenleving met elkaar in contact te brengen en zo van en over elkaar te laten leren. Op verzoek van het SPE voorzagen wij ze van een website.

Tubane is één van de organisaties die door ons van een website werden voorzien in het kader van het speerpuntenbeleid van het SPE ('de versterking en professionalisering van vrouwenorganisaties en in het bijzonder het bevorderen van hun zichtbaarheid').

url: tubane.nl

opdrachtgever: Service Punt Emanciaptie

verwachte oplevering: 2017