EuMIGS

EuMIGS is een netwerk van master-programma's in migratiestudies in zeven Europese landen. Alle partnerinstituten zijn lid van IMISCOE waar we al eerder een site voor maakten.

url: eumigs.eu

opdrachtgever: IMISCOE / EuMIGS

jaar: 2017