Wonderwel

Hoe komt water in mijn kraan en elektriciteit uit mijn stopcontact? Waar gaat mijn vuilniszak naartoe en het riool?
Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden. Het laat zien dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van deze voorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar wonderlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf.

Koop dat boek!We bouwen de website voor Hans Wilschut om zijn ideeën omtrent de nutsvoorzieningen en de verwondering over de vanzelfsprekendheden zoals riool, aardgas, elektriciteit, drinkwater, afval en voedsel te delen. De site hoort bij het boek Wonderwel. Over drinkwater, drollen en draaiende magneten dat in augustus 2013 op de markt is verschenen.

Verder biedt de site een overzicht van alle projecten van Hans die altijd te maken hebben met de afhankelijkheid van mensen van hun omgeving en van de natuur. Vaak komt het neer op het koppelen van maatschappelijke thema's aan recreatieve mogelijkheden.

url: www.wonderwel.nu

opdrachtgever: Hans Wilschut

jaar: 2013

vormgeving: Studio Annelies Vlasblom