SPE

Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is het centrale informatie- en adviespunt voor Amsterdamse vrouwenorganisaties en initiatieven die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Op de site veel informatie uit en over het uitgebreide netwerk van emancipatie-organisaties in Amsterdam.

In 2011 is de financiering door de gemeente verlengd en is het SPE gaan functioneren als centraal informatiepunt over de vijf speerpunten uit de emancipatienota van de Gemeente Amsterdam. Daar hebben we de site voor aangepast.

Update In opdracht van het SPE onder leiding van Naïma Azouch hebben we in korte tijd de website van het SPE geheel vernieuwd. De website ontsluit de vrouwenorganisaties en partnerorganisaties van de SPE die actief zijn op het gebied van emancipatie. Uiteraard komen de nieuwe speerpunten van de gemeente Amsterdam goed aan bod.

Speciale aandacht is er ook voor de documentairereeks Vrouwen van Amsterdam. Kapitaal van de Stad!

Voor de techniek is gekozen voor Wordpress met een template dat geoptimaliseerd is voor het ontsluiten van organisaties via een kaart van Amsterdam.

url: spe-amsterdam.nl

opdrachtgever: Diversion en Van de Bunt

jaar: 2009 / 2012 / 2016

vormgeving: Supernova Ontwerp bNO (2009), Glamcult (2012)