Bart Luirink

Bart Luirink is schrijver en journalist en woonde tussen 1993 en 2011 in Johannesburg, Zuid Afrika. Over de transformatie van Zuid Afrika van apartheid naar democratie, die hij van dichtbij meemaakte, schreef hij het boek Puur Goud, andere verhalen uit Zuid Afrika.

Bij het uitkomen van dat boek werd ook zijn website gelanceerd.

Bart Luirink is hoofdredacteur van ZAM Africa Magazine. Met de redactie delen we een studio.

url: bartluirink.nl

jaar: 2010

vormgeving: Eep Seeber