De Dorpsdokters

De Dorpsdokters is een initiatief van vier huisartsen met het doel om goede huisartsenzorg op het platteland te behouden en aantrekkelijk te maken. Met behulp van een website worden dokters geïnformeerd en wordt geprobeerd een brug te slaan tussen huisartsen op het platteland die hun praktijk willen beeindigen en mogelijke opvolgers.

We maakten een website voor ze in WordPress, een zogenaamde one-pager. De vormgeving is van Edwin Hanssen.

url: dedorpsdokters.nl

opdrachtgever: De dorpsdokters

jaar: 2019

vormgeving: Edwin Hanssen