Fortho

Fortho is een nieuw expertisecentrum voor forensische orthopedadgogiek, opgezet vanuit de UvA. Het is uniek in instrumentontwikkeling op het gebied van jeugdbescherming en jeugddelinquentie.

Het expertisecentrum heeft een website nodig en die maken wij voor ze, de vormgeving is van Petra Gijzen.

opdrachtgever: UvA

jaar: 2020

vormgeving: Petra Gijzen - Swirl