Stichting Soedania

De Stichting Soedania richt zich op het bevorderen van participatie van vrouwen van Soedanese afkomst in de Nederlandse samenleving.

De stichting biedt hulp bij het begrijpen van de Nederlandse samenleving en het weerbaar maken van vrouwen tegen huiselijk geweld. Daarnaast neemt Stichting Soedania deel aan het landelijke preventieproject Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) en zet zich in om meisjesbesnijdenis in de Soedanese gemeenschap bespreekbaar te maken.

Stichting Soedania is één van de organisties die door ons van een website werden voorzien in het kader van het speerpuntenbeleid van het SPE ('de versterking en professionalisering van vrouwenorganisaties en in het bijzonder het bevorderen van hun zichtbaarheid').

url: stichtingsoedania.nl

opdrachtgever: Service Punt Emanciaptie

jaar: 2017