Synchroon Plus

Synchroon Plus wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin volwassen mensen vaardig zijn digitaal, op het gebied van taal en budgetbeheer.

De stichting omschrijft het zelf als volgt: 'De stichting Synchroon Plus heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, waaraan iedereen deelneemt en niemand wordt buitengesloten.' Dat doel tracht ze te bereiken door het geven van cursussen, het organiseren van excursies, het geven van workshops en clinics, enzovoorts. De stichting is voornamelijk actief in Amsterdam Zuidoost.

Synchroon Plus is één van de organisties die door ons van een website werden voorzien in het kader van het speerpuntenbeleid van het SPE ('de versterking en professionalisering van vrouwenorganisaties en in het bijzonder het bevorderen van hun zichtbaarheid').

url: synchroonplus.com

opdrachtgever: Service Punt Emanciaptie

jaar: 2016