Buurvrouwennetwerk Gaasperdam

Het Buurvrouwennetwerk Gaasperdam is een levendig en actief netwerk in Gaasperdam maar ook daarbuiten bekend.

Het BNG wil vrouwen kansen, en ruimte, bieden voor laagdrempelige ontmoetingen en uitwisselingen. Doel is het versterken van emancipatie, participatie, creativiteit en ondernemerschap. Daarbij wordt, waar mogelijk, samengewerkt met het bedrijfsleven.

Buurvrouwennetwerk Gaasperdam is één van de organisties die door ons van een website werden voorzien in het kader van het speerpuntenbeleid van het SPE ('de versterking en professionalisering van vrouwenorganisaties en in het bijzonder het bevorderen van hun zichtbaarheid').

url: stichtingbng.nl

opdrachtgever: Service Punt Emanciaptie

jaar: 2016