Deze door ons geproduceerde CDRom biedt een overzicht van de resultaten van het actieplan 'investeren in voorsprong', een overheidsregeling om de integratie van ICT in het onderwijs te stimuleren. Met behulp van gefilmde interviews en feitenmateriaal wordt de balans opgemaakt.

opdrachtgever: Senter, Directie ICT Ministerie OCW

jaar: 2001

vormgeving: Designserver (Sander Stada)