Click on Europe

Click on Europe was een project waarin leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van het VMBO (15-16 jaar) werden geprikkeld om na te denken over Europa en actief bij Europa te betrekken.

In een reeks van debatten (en entertainment) werden de kids betrokken bij Europa. Ter ondersteuning van leerlingen en docenten werd een interactieve website ontwikkeld, waar verhalen, films & foto’s, discussie, verslagen van de DebaTainments een plek kregen. In verschillende casussen worden situaties uit de leefwereld van de jongeren gekoppeld aan Europa.

Het project is inmiddels afgelopen.

opdrachtgever: Alice O

jaar: 2007

vormgeving: Studio Annelies Vlasblom