Stichting AAP

Stichting AAP is al 40 jaar een Europees opvangcentrum voor apen en kleinere uitheemse zoogdieren.

In 2009 kregen wij de opdracht om samen met Conk de site voor Stichting AAP geheel te vernieuwen. Het Internet is een steeds belangrijker instrument om de verschillende doelgroepen van AAP te bedienen - het zoeken van steun bij het publiek, beïnvloeden van beleidsmakers, lobbyen voor betere wetgeving en het aanbieden van educatief materiaal voor kinderen, bijvoorbeeld.

De site is in de loop der jaren uitgebreid met onder andere mogelijkheden om apen en andere zoogdieren te 'adopteren'. Adoptieouders krijgen toegang tot het extranet waar ze 'hun' dier kunnen volgen. In 2011 hebben we een beheersysteem voor rondleidingen gebouwd.

Wij hosten de site op een door XS4ALL gedoneerde server in onze serverruimte in het datacentrum van KPN/XS4ALL. Ook verzorgen wij het systeembeheer en ondersteunen we AAP bij hun Internetactiviteiten.

url: aap.nl

opdrachtgever: Stichting AAP

jaar: 2009 tot 2014

vormgeving: Debby van Dongen, conk