De Dick Scherpenzeel Stichting (DSS) richtte zich op het analyseren en stimuleren van berichtgeving over niet-westerse landen en Noord-Zuid verhoudingen in de Nederlandse media.

Belangrijke activiteit van de Stichting was de jaarlijkse toekenning van de Dick Scherpenzeelprijzen. Wij bouwden hun site en deden jarenlang het onderhoud.

Nadat de (overheids-)financiering wegviel heeft de stichting haar activiteiten beëindigd en is de website opgeheven. De prijzen worden vanaf 2011 uitgereikt door LokaalMondiaal.

jaar: 2000

vormgeving: Designserver