Het Computerclubhuis was een naschoolse voorziening voor Amsterdamse jongeren. Van oorsprong een Amerikaans initiatief en onderdeel van het wereldwijde Computer Clubhouse Network.

Onder begeleiding (geen les!) maakten jongeren op informele wijze kennis met informatietechmologie en multimedia. Wij bouwden de website die door medewerkers en cursisten werd onderhouden.

opdrachtgever: Impuls

jaar: 2007

vormgeving: Maarten Terpstra