PMB / Kenniskring

Om de expertise op het gebied van bouwprojecten binnen de Gemeente Amsterdam toegankelijk te maken hebben we de Kenniskring gebouwd.

In feite was de Kenniskring een expertsysteem of kennisgebaseerd systeem waarin de kennis van menselijke deskundigen in een bepaald vakgebied (in dit geval de planning van bouwprojecten) wordt opgeslagen en op verschillende manieren toegankelijk wordt gemaakt.

Opdrachtgever was het Project Management Bureau van de Gemeente Amsterdam.

opdrachtgever: Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam

jaar: 1998

vormgeving: DAV Studio