Hope Box

Hope Box is de samenvattende term voor vier interactieve kunstprojecten opgezet door de Nederlandse  kunstenares Rienke Enghardt.

Zij heeft met Hope Boxprojecten de wereld afgereisd om overal samen te werken met kunstnaars. In 2002 bracht ze de Hope Box naar het Afrikaanse continent. Het Virtual Museum of Contemporary African Art volgde haar voetstappen met de publicatie van reisverslagen, interviews met kunstenaars en foto's.

jaar: 2002

vormgeving: Designserver (Stefan Witte)