Zorg voor elkaar

Zorg voor Elkaar is een electronische leeromgeving voor het zorg-onderwijs in Nederland.

Het lesmateriaal voor "Verpleging en Verzorging" op niveau 1 en 2 is ondergebracht in een online omgeving waardoor leerlingen docentonafhankelijk en niet plaats- en tijdgebonden de lesstof kunnen raadplegen.

De lesstof is ontwikkeld in samenwerking met docenten uit het deelnemende consortium.

Zorg voor elkaar is inmiddels opgeheven.

jaar: 2004

vormgeving: Designserver (Stefan Witte)