Access Europe

Access Europe is een samenwerkingsverband van de UvA en de VU aangaande Europa, de Europese Unie en haar lidstaten. Het is hét centrum voor hedendaagse Europese studies en is een platform voor onderwijs, onderzoek en debat. Access Europe is sinds januari 2014 actief en organiseert onder andere seminars, workshops en lezingen en bestrijkt een zestal thema's.

Wij maakten een compleet nieuwe website met een vormgeving van Petra Gijzen.

Access Europe is opgeheven als zelfstandig instituut, de activiteiten worden wel door de UvA en de VU voortgezet onder andere namen.

opdrachtgever: Access Europe

jaar: 2015

vormgeving: Petra Gijzen - Swirl