Anansi Masters

Op Anansi Masters worden verhalen verzameld die op verschillende plaatsen in de wereld worden verteld over het fabeldier Anansi. Hierdoor laat Anansi Masters de overeenkomsten en de verschillen zien. Zo kennen we de spin als Kweku Ananse, Compa Nanzi of Aunt Nancy.

De verhalen zijn verzameld op verschillende bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Van elke verhalenverteller is een videoverslag gemaakt en deze zijn allemaal op de site te zien.

Wij bouwden de site en de videodatabase met behulp van eXist-db.

Update: Na jaren van hosting bij het Afrika Studie Centrum (ASC) staat Anansi Masters vanaf augustus 2012 weer op onze eigen servers. We hebben de site ook technisch wat aangepast en de filmpjes aan Youtube gekoppeld.

opdrachtgever: Stichting Vista (Jean Hellwig)

jaar: 2006 (update 2012)

vormgeving: Eva Karpenstein