LoGO

LoGO is de cursusbeheeromgeving van Stichting GO.

In LoGO beheert GO de cursussen (inclusief het lesmateriaal) en de docenten en deelnemers. De site is door ons gebouwd in samenwerking met Martijn van der Kaaij die ook als docent bij Stichting GO werkzaam is.

opdrachtgever: Stichting GO

jaar: 2004

vormgeving: Eva Karpenstein