VTi / Hoe werkt mijn stad

De Vakschool Technische Installatiebedrijven (VTi) is een samenwerkingsverband van beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de regio Amsterdam.

Door de koppeling met Wonderwel worden thema's als duurzaamheid en de energietransitie ontsloten met als doel een grotere instroom in het techniekonderwijs.

url: hoewerktmijnstad.nl

opdrachtgever: VTi

vormgeving: Studio Parkers

jaar: 2019