Becoming a Minority

Het BaM-project kijkt naar het leven van mensen zonder migratieachtergrond die wonen in etnisch diverse buurten waar iedereen inmiddels tot een minderheid behoort.

Dit komt steeds vaker voor in buurten van grote West-Europese steden. Er wordt onderzoek gedaan naar drie havensteden (Rotterdam, Antwerpen en Malmö) en drie financiële en servicesector steden (Amsterdam, Wenen en Hamburg).

url: bamproject.eu

opdrachtgever: VU Amsterdam

jaar: 2018

vormgeving: Petra Gijzen - Swirl