We hebben medebewoners. Vanaf deze maand heeft de redactie van het blad ZAM een deel van onze studio betrokken. ZAM is een 'Africa Magazine' voortgekomen uit de vroegere anti-apartheidsbeweging, daarna uitgegeven door het NIZA en sinds kort uitgegeven in eigen beheer.

Voor meer info kijk op www.zammagazine.com.