Arms into Art uitgeleend

Op zaterdag 15 oktober 2016 hield het Weekend Colege van het ROC Amsterdam een 'Dag van de veiligheid', een evenement met workshops, gesprekken en presentaties over trends binnen jongerencultuur, het gevoel van veiligheid op school, op het werk en in de woonomgeving. Als illustratie van de zinloosheid van wapens werden er enkele werken uit de Arms into Art-collectie getoond die in bruikleen waren van de Africaserver.