We hebben onze eigen website onder handen genomen een aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Hij is nu volledig responsive en toont nu ook goed op een tablet of een mobiel.

Tegelijkertijd hebben we het CMS omgezet naar Joomla 3.x.