Ines Gal, een van onze favoriete ontwerpers, is met de rest van Studio Parkers verhuisd naar een andere plek op het Westergas-terrein. Bij de feestelijke opening waren zeer verantwoorde natuurhapjes.