Buurvrouwennetwerk Oost

Het Buurvrouwennetwerk Oost is een organisatie in Amserdam Oost die vrouwen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact wil brengen.

Daarbij worden ook andere lokale organisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, bedrijven, beleidsmakers en politici betrokken.

Buurvrouwennetwerk Oost is één van de organisaties die door ons van een website worden voorzien in het kader van het vierde speerpunt van het SPE ('de versterking en professionalisering van vrouwenorganisaties en in het bijzonder het bevorderen van hun zichtbaarheid').

opdrachtgever: Service Punt Emanciaptie

verwachte oplevering: 2017