Bekijk je wijk

Bekijk je wijk is een cultuureducatief samenwerkingsverband tussen ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam), MBA (Bureau Monumenten en Archeologie en het SAA (Stadsarchief Amsterdam).  In dit wijkgerichte project gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs aan de slag met architectuur en stedenbouw.

De site is gestart met de wijk Nieuw-West. Inmiddels is ook Noord toegevoegd aan de site (2012).

url: bekijkjewijk.nl

opdrachtgever: ARCAM

jaar: 2010 / 2012

vormgeving: Sjoukje Kloostra

Additional information