Wonderwel

Hoe komt water in mijn kraan en elektriciteit uit mijn stopcontact? Waar gaat mijn vuilniszak naartoe en het riool?
Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden. Het laat zien dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van deze voorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar wonderlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf.

Koop dat boek!We bouwen de website voor Hans Wilschut om zijn ideeën omtrent de nutsvoorzieningen en de verwondering over de vanzelfsprekendheden zoals riool, aardgas, elektriciteit, drinkwater, afval en voedsel te delen. De site hoort bij het boek Wonderwel. Over drinkwater, drollen en draaiende magneten dat in augustus 2013 op de markt is verschenen.

opdrachtgever: Hans Wilschut

vormgeving: Studio Annelies Vlasblom

jaar: 2013

url: www.wonderwel.nu

Additional information