de Expositie
Arms into Art
In de loop van 1998 bezocht Fons Geerlings van de Africaserver de kunstenaarsassociatie Núcleo de Arte in Maputo en zag de opzienbarende werken. Dit contact resulteerde in een bijzondere tentoonstelling. Deze toont -tegen een roestbruine achtergrond- 30 sculpturen vervaardigd uit landmijnen, machinegeweren en overige handwapens.

Het oorlogstuig bleek te inspireren tot soms elegante en soms robuuste beeldhouwwerken. Het is een initiatief van de Raad van Christenen in Mozambique en maakt deel uit van een succesvolle campagne burgers te bewegen landmijnen en andere wapens in te leveren in ruil voor zaaigoed en landbouwgereedschappen. Deze campagne kon op gang komen na de beeindiging in 1992 van de burgeroorlog.

De virtuele tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met Núcleo de Arte in Mozambique. Naast de kunstwerken worden in afzonderlijke hoofdstukken de 14 deelnemende kunstenaars gepresenteerd en de geschiedenis van de Núcleo neergezet.

--